Sibiriska folk

Sibiriska folk , någon av ett stort antal små etniska grupper som bor i Sibirien. De flesta bedriver antingen renskötsel eller fiske, medan vissa också jagar furbearing djur eller gård och uppfostrar hästar eller boskap. Tidigare hade många både sommar- och vinterbostäder, deras vinterhem var ibland delvis eller helt underjordiska och deras sommarhem var olika tältstilar. Shamanism var vanligt, och familjen var den grundläggande samhällsenheten. Under den sovjetiska eran försökte regeringen att bosätta dessa grupper på kollektiva gårdar och införa nya yrken, men vissa grupper, såsom Koryak och Nenets, deltar fortfarande i sina traditionella sysslor. Andra sibiriska folk inkluderar Chukchi, Evenk, Ket, Khanty och Mansi, Sakha och Yukaghir. Se även paleo-sibiriska språk.

Chukchi renskötare i Sibirienasien bi kartaFrågesport Lär känna Asien Vilket språk talar de flesta i Bangladesh? Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Kathleen Kuiper, Senior Editor.