Damon och Pythias

Damon och Pythias , även kallad Damon och Phintias , i grekisk legend, ett firat par vänner som kom för att beteckna villigheten att offra sig för en vän.

En galen teparty.  Alice möter March Hare och Mad Hatter i Lewis CarrollQuiz som blir karaktär i Gullivers resor invånarna i Brobdingnag är anmärkningsvärda för sina:

Berättelsens versioner skiljer sig åt, men den mest kända av dessa varianter är den som Cicero berättade i De Officiis ("On Moral Duties"). När en av de två vännerna döms till döds av Dionysius I, tyrann av Syracuse, ber han om att få tid att ordna sina angelägenheter. Dionysius vägrar tills den andra av de två erbjuder att dö i hans ställe om han inte återvänder vid den bestämda tiden. När den dömda mannen återvänder vid den bestämda tiden är Dionysius så rörd av deras vänskap att han släpper båda.

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Kathleen Kuiper, Senior Editor.