Adjutant

Adjudant , en officer som hjälper befälhavaren för en militär enhet. I brittiska och samväldets väpnade styrkor är adjutanten chefsadministratör för befälhavaren för en bataljon, stridsgrupp, regemente, skvadron eller militärpost. I Förenta staternas armé fyller en personalansvarig den roll som adjudanten traditionellt haft. En officer som innehar en utnämning som adjutant i sådana enheter har typiskt kaptenrang.

Adjutanten publicerar enhetens officiella order, ansvarar för övervakning av tjänstemän och annan administrativ personal, lämnar rapporter till högre högkvarter, hanterar officiell korrespondens och håller register. En officer som agerar som adjutant i en större formation, såsom en division eller kår, kallas en adjutant general. I den franska armén har en officer som utför adjutantfunktionen rätten adjoint , ordet adjutant är rang av högre underofficerare, jämförbara med teckningsbefäl i USA: s tjänster. "Adjutantens samtal" är ett speciellt bugel-samtal som lät före vissa ceremonier.

Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Michael Ray, redaktör.