Manasse

Manasse , en av Israels 12 stammar som i biblisk tid utgjorde Israels folk. Stammen fick sitt namn efter en yngre son till Josef, själv en son till Jakob.

Fredspalatset (Vredespaleis) i Haag, Nederländerna. Internationella domstolen (FN: s rättsliga organ), Haagens akademi för internationell rätt, Peace Palace Library, Andrew Carnegie hjälp med att betala förFrågesportorganisationer: Fakta eller fiktion? Kommunistiska länder får inte gå med i FN.

Efter utflykten från Egypten och Moses död gick israeliterna in i det utlovade landet under ledning av Joshua, som tilldelade var och en av de 12 stammarna ett område. Manasses stam bosatte sig i centrala Palestina - några i öster, andra väster om Jordanfloden. När det oberoende kungariket Israel, som inrättades av de tio nordliga stammarna efter kung Salomons död (10-talet f.Kr.), erövrades av assyrierna i slutet av 800-talet f.Kr., fördes många israeliter till slaveri. Med tiden assimilerades Manasses stam av andra folk och blev därmed känd i legenden som en av de tio förlorade stammarna i Israel. Bland de mest berömda medlemmarna av Manasses stam var Gideon, en orädd krigare som fungerade som domare i 40 år.