Faerie Queene

Faerie Queene , en av de stora långa dikterna på engelska, skriven på 1500-talet av Edmund Spenser. Som ursprungligen tänkt skulle dikten ha varit en religiös-moralisk-politisk allegori i 12 böcker, var och en bestående av äventyr av en riddare som representerar en särskild moralisk dygd; Bok I berättar till exempel legenden om Röda Korsets riddare, eller Helighet. Riddarna tjänar Faerie Queene, som representerar Glory och drottning Elizabeth I. Den första delen av dikten (Böcker I – III) publicerades 1590; den andra (böcker IV – VI), 1596. Den första folioupplagan dök upp 1609.

Spenser, EdmundNicolaus Copernicus: heliocentriskt systemLäs mer om detta ämne Engelsk litteratur: Sidney och Spenser Spensers mästerverk, The Faerie Queene (1590–96), är en episk protestantisk nationalism där skurkarna är ...

Dikten hämtar sin form från den italienska romantiken - till exempel i indelningen i böcker och kantos och den uppfinningsenliga energin i entrelationen (den ständigt förgrenade och infoldade berättelsen). Dikten är skriven i vad som blev känt som Spenserian-strofe: åtta rader med 10 stavelser följt av en 12-stavningsrad, rimmande ababbcbcc.

Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Amy Tikkanen, korrigeringschef.