Bartleby the Scrivener

Bartleby the Scrivener , i sin helhet Bartleby the Scrivener: A Story of Wall Street , novell av Herman Melville, publicerad anonymt 1853 i Putnam's Monthly Magazine . Det samlades i hans volym 1856 The Piazza Tales .

Melville skrev "Bartleby" vid en tidpunkt då hans karriär tycktes vara i ruiner, och berättelsen återspeglar hans pessimism. Berättaren, en framgångsrik Wall Street-advokat, anställer en scrivener som heter Bartleby för att kopiera juridiska dokument. Även om Bartleby till en början är en hård arbetare, svarar han en dag när han ombeds att korrekturläsa: ”Jag föredrar att inte göra det.” När tiden går, "föredrar Bartleby i allt högre grad" att göra någonting frågat av honom. Så småningom dör han av självförsummelse och vägrar erbjudande om hjälp medan han fängslas för vagrancy.

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Kathleen Kuiper, Senior Editor.