Sol

Sol , i romersk religion, namnet på två distinkta solgudar i Rom. Den ursprungliga Solen, eller Sol Indiges, hade en helgedom på Quirinalen, ett årligt offer den 9 augusti, och en annan helgedom tillsammans med Luna, månegudinnan, i Circus Maximus. Även om kulten verkar ha varit infödd, likställde de romerska poeterna honom med den grekiska solguden Helios.

Utsikt över Andromedagalaxen (Messier 31, M31). Quiz Astronomy and Space Quiz Vad är den minsta planeten i solsystemet efter massa?

Dyrkan av Sol antog en helt annan karaktär med senare import av olika solkulturer från Syrien. Den romerska kejsaren Elagabalus (regerade 218–222) byggde ett tempel för honom som Sol Invictus på Palatinen och försökte göra sin tillbedjan till den främsta religionen i Rom. Kejsaren Aurelian (regerade 270–275) återupprättade senare dyrkan och uppförde ett magnifikt tempel till Sol på Campus Agrippae. Tillbedjan av Sol som ett särskilt beskyddare för kejsarna och imperiet förblev den viktigaste kejserliga kulten tills den ersattes av kristendomen.