Lapis lazuli

Lapis lazuli , semiprecious sten värderad för sin djupblå färg. Källan till pigmentet ultramarin ( qv ), det är inte ett mineral utan en sten färgad av lazurit ( se sodalit). Förutom sodalitmineralerna i lapis lazuli finns det vanligtvis små mängder vit kalcit och pyritkristaller. Diopside, amfibol, fältspat, glimmer, apatit, titanit (sfen) och zirkon kan också förekomma.

lapis lazuli

Eftersom lapis är en sten med varierande sammansättning är dess fysiska egenskaper varierande. Det förekommer vanligtvis i kristallina kalkstenar och är en produkt av kontaktmetamorfism. De viktigaste källorna är gruvorna i Badakhshan, nordöstra Afghanistan, och de nära Ovalle, Chile, där det vanligtvis är blekt snarare än djupblått. Mycket av materialet som säljs som lapis är en konstgjord färgad jaspis från Tyskland som visar färglösa fläckar av klar, kristalliserad kvarts och aldrig de guldliknande fläckarna av pyrit som är karakteristiska för lapis lazuli och har jämförts med stjärnor på himlen.

Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Amy Tikkanen, korrigeringschef.