Lista över växter i familjen Asparagaceae

Sparrisfamiljen (Asparagaceae) omfattar cirka 153 släkt och cirka 2500 arter av blommande växter. Familjen distribueras nästan över hela världen, och dess medlemmar är huvudsakligen förenade genom genetiska och evolutionära förhållanden snarare än morfologiska likheter. Följande är en lista över några av de största släktena och arterna i Asparagaceae, ordnade alfabetiskt efter vanligt namn eller släkt.

 • släktet Agave
  • cantala ( A. cantala )
  • århundradeväxt ( A. americana )
  • henequen ( A. fourcroydes )
  • maguey (olika arter)
  • sisal ( A. sisalana )
 • släktet Sparris
 • blåklocka (släktet Hyacinthoides )
 • slaktkvast ( Ruscus aculeatus )
 • släktet Chlorophytum
  • spindelväxt ( C. comosum )
 • släktet Dracaena
 • druvhyacint (släktet Muscari )
 • släkt Hosta
 • hyacinth (släktet Hyacinthus )
 • liljekonvalj ( Convallaria majalis )
 • Mauritius hampa ( Furcraea foetida )
 • släktet Ornithogalum
 • släktet Sansevieria
 • squill (släktet Scilla )
 • ti (släktet Cordyline )
 • tuberos ( Polianthes tuberosa )
 • släktet Yucca
Melissa Petruzzello