Ark

Ark , även kallad lagens ark, hebreiska Aron eller Aron Ha-qodesh , ("helig ark"), i judiska synagogor, ett utsmyckat skåp som förankrar de heliga Torah-rullarna som används för allmän tillbedjan. Eftersom det symboliserar det heliga av det forntida templet i Jerusalem, är det den heligaste platsen i synagogen och centrum för bönen. Arken nås med trappsteg och placeras ofta så att den som tillber den som vetter mot den också ”vänder mot Jerusalem”. När rullarna tas bort för gudstjänster står församlingen och en högtidlig ceremoni åtföljer öppningen och stängningen av arksdörrarna.

Tora ark

Ashkenazi (tysk-rite) judar täcker dörrarna till arken med en rikt broderad duk (parochet), medan sefardiska (spanska-rite) judar placerar duken inuti. Före eller nära skåpet hänger det eviga ljuset (ner tamid), och i allmänhet placeras en inskription av de tio budorden (ofta i förkortad form) eller någon annan relevant helig text ovanför dörrarna.