Konstant

Konstant , ett tal, värde eller objekt som har en fast storlek, fysiskt eller abstrakt, som en del av en specifik operation eller diskussion. I matematik hänvisar termen till en storlek (ofta representerad av en symbol - t.ex. π, förhållandet mellan en cirkels omkrets och dess diameter) som inte förändras i en viss diskussion eller operation, eller till en variabel som endast kan anta ett värde . I logik är det en term med en oförändrad beteckning (vilken symbol som helst med en fast beteckning, såsom en bindning eller kvantifierare).

För diskussion om fysiska konstanter, se fysisk konstant.