Casus belli

Casus belli , en latinsk term som beskriver en situation som sägs motivera en stat att inleda krig. FN-stadgan föreskriver att krigsliknande åtgärder endast är tillåtna om de godkänts av säkerhetsrådet eller generalförsamlingen eller om det är nödvändigt för "individuellt eller kollektivt självförsvar" mot "väpnad attack".

Pearl Harbor attack Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Michael Ray, redaktör.