Montreal akvarium

Montreal Aquarium , French Aquarium De Montréal, kommunalt ägt akvarium beläget på St.-Helen's Island, Montreal, Can. Det byggdes 1966 för Expo 67, en internationell utställning som hölls i staden. Akvariumkomplexet består av två stora byggnader, varav en innehåller utställningar av marina och sötvattensfiskar och ryggradslösa djur. Den andra byggnaden är exklusivt för marina däggdjur. Akvariets fisksamling består av cirka 2000 exemplar av mer än 250 arter. Denna mångfald tillåter ett brett utbud av specialutställningar med olika typer av vattenlevande livsmiljöer. Det finns också en stor korallrevskärm med lämpliga fiskar och ryggradslösa djur, liksom en unik pingvindisplay som består av en cirkulär pool omgiven av glasplattor som möjliggör en undervattensvy av simfåglarna.(Insidan av tanken simulerar en is- och klippkust i Antarktis.) Akvariet sponsrar utbildningsprogram för studenter och används för vetenskaplig forskning.

Fredspalatset (Vredespaleis) i Haag, Nederländerna.  Internationella domstolen (FN: s rättsliga organ), Haagakademin för internationell rätt, Fredspalatsbiblioteket, Andrew Carnegie hjälp med att betala förFrågesportorganisationer: Fakta eller fiktion? Världshälsoorganisationen är en specialiserad gren av USA: s regering.