Demotiskt manus

Demotiskt manus , egyptisk hieroglyfisk skrift av kursiv form som användes i handskrivna texter från början av 700-talet fvt fram till 5-talet fvt. Demotiskt skript härstammar från de tidigare piktografiska hieroglyfiska inskriptionerna och det kursiva hieratiska skriptet, och det började ersätta hieratisk skrift under Psamtik I (664–610 fvt). Vid 500-talet f.Kr. hade det demotiska skriptet - som egyptierna kallade sekh shat , som betyder "skriva för dokument" - tagits i bruk överallt i Egypten för affärs- och litterära ändamål, även om hieratik fortfarande var i bruk för religiösa texter. Det demotiska manuset började förflyttas av grekiska under den ptolemaiska perioden (304–30 f.Kr.), men hieratisk graffiti som lämnades av Isis-prästerna i Philae går från så sent som 452 e.Kr.

demotisk manus

Termen demotisk används också för den vardagliga formen av alla språk som har utvecklat alternativa (”höga” mot ”låga”) uttrycksnivåer, till exempel på grekiska och arabiska.

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Kathleen Kuiper, Senior Editor.