Monad

Monad , (från grekiska monas "enhet"), en elementär individuell substans som speglar världens ordning och från vilken materialegenskaper härrör. Termen användes först av pythagoreerna som namnet på början på en serie, från vilken alla följande siffror härstammar. Giordano Bruno i De monade, numero et figura liber (1591; ”On the Monad, Number, and Figure”) beskrev tre grundläggande typer: Gud, själar och atomer. Idén om monader populariserades av Gottfried Wilhelm Leibniz i Monadologia(1714). I Leibniz system för metafysik är monader grundläggande ämnen som utgör universum men saknar rumslig förlängning och är därför immateriella. Varje monad är en unik, oförstörbar, dynamisk, soullike enhet vars egenskaper är en funktion av dess uppfattningar och aptit. Monader har ingen verklig orsakssamband med andra monader, men alla är perfekt synkroniserade med varandra av Gud i en förutbestämd harmoni. Objekten i den materiella världen är helt enkelt framträdanden av monadsamlingar.