Gosplan

Gosplan , förkortning av Gosudarstvennyy Planovyy Komitet , English State Planning Committeecentralstyrelse som övervakade olika aspekter av Sovjetunionens planekonomi genom att översätta de allmänna ekonomiska målen som kommunistpartiet och regeringen skisserade till specifika nationella planer. Gosplan grundades i februari 1921 och var ursprungligen ett rådgivande råd för regeringen, vars funktioner begränsades till att påverka nivån och riktningen för statliga investeringar. Den antog en mer omfattande planeringsroll 1928, då den första femårsplanen, som krävde snabb industrialisering och en drastisk minskning av den privata sektorn i ekonomin, antogs. Fram till Sovjetunionens upplösning 1991 förändrades Gosplans roll ofta för att passa en mängd ekonomiska omorganisationer.

Nikolay BukharinLäs mer om detta ämne ekonomisk planering: Kontroverserna från 1920-talet ... den statliga planeringskommittén ( Gosplan ) uppstod för att ge råd till regeringen och dess ekonomiska alter ego, rådet ... Denna artikel reviderades senast och uppdaterades av Michael Ray , Redaktör.