Rådet för vetenskaplig och industriell forskning

Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) , Indisk forsknings- och utvecklingsorganisation (FoU). Det grundades som ett självständigt organ av Indiens regering 1942 för att främja vetenskaplig kunskap och öka industrialisering och ekonomisk tillväxt och är nu en av de största offentligt finansierade FoU-organisationerna i världen. Huvudkontoret ligger i New Delhi.

CSIR har ett stort nätverk av nationella laboratorier och fältstationer och sysselsätter tusentals forskare, forskare och supportpersonal. Framstående laboratorier inkluderar Center for Cellular and Molecular Biology (Hyderabad), Central Electronics Engineering Research Institute (Pilani), Central Institute of Mining and Fuel Research (Dhanbad), National Aerospace Laboratories (Bengaluru), National Institute of Oceanography ( Goa) och National Botanical Research Institute (Lucknow).

Bland CSIR: s stora framgångar är utvecklingen av de lätta stridsflygplanen (LAC) Tejas och superdatorn Flysolver; skapandet av ett relativt billigt antiretroviralt läkemedel för behandling av HIV-infektion, vilket tvingade tillverkarna av etablerade läkemedel att sänka sina priser; och organisering av expeditioner och forskningsstudier i Antarktis. CSIR har också samlat omfattande data om luftkvaliteten i större indiska städer. Dess forskning om datormodeller av luftföroreningar genererade av bilar var central för formuleringen av Indiens nationella bilbränslepolicy 2002.

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Brian Duignan, Senior Editor.