Ruhr ockupation

Ruhr ockupation , (1923–25) ockupation av den industriella Ruhr River Valley regionen i Tyskland av franska och belgiska trupper. Åtgärden provocerades av tyska brister i kol- och koksleveranser till Frankrike som krävs enligt reparationsavtalet efter första världskriget. Franska ockupationen av Düsseldorf, Duisburg och Ruhrort 1921 följdes av fransk-belgisk ockupation av hela regionen 1923. Passivt motstånd från tyska arbetare förlamade Ruhrs ekonomi och framkallade kollapsen av den tyska valutan. Tvisten avgjordes av Dawes-planen och ockupationen slutade 1925.

Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Maren Goldberg, biträdande redaktör.