United Daughters of the Confederacy

United Daughters of the Confederacy (UDC) , amerikanskt kvinnors patriotiska samhälle, grundat i Nashville, Tenn., Den 10 september 1894, som drar sina medlemmar från ättlingar till dem som tjänade i konfederationens väpnade styrkor eller regering eller som gav till antingen deras lojala och betydande privata stöd. Dess huvudsyfte är i stort sett minnesmässigt och historiskt: att bevara och markera platser; att samla historiska register och annat material; för att fira historiska tillfällen; och genom att erbjuda priser för att uppmuntra studentuppsatser om det historiska söder. Dessutom hjälper det behövande ättlingar till lojala konfedererade, särskilt när det gäller att säkra utbildning.

Fredspalatset (Vredespaleis) i Haag, Nederländerna.  Internationella domstolen (FN: s rättsliga organ), Haagakademin för internationell rätt, Fredspalatsbiblioteket, Andrew Carnegie hjälp med att betala förFrågesportorganisationer: Fakta eller fiktion? Färre än 50 länder tillhör FN.