Kullar som vita elefanter

Kullar som vita elefanter , novell av Ernest Hemingway, publicerad 1927 i den periodiska övergången och senare samma år i samlingen Män utan kvinnor . Teman i den glest skrivna vinjetten om ett amerikanskt par som väntar på ett tåg i Spanien är nästan helt underförstådda. Berättelsen saknar till stor del plot och är anmärkningsvärd för dess användning av ironi, symbolik och upprepning.

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Kathleen Kuiper, Senior Editor.