Shoen

Shōen , i Japan, från omkring åttonde till slutet av 1400-talet, var som helst av de privata, skattefria, ofta autonoma gårdar eller herrgårdar vars uppkomst undergrävde kejsarens politiska och ekonomiska makt och bidrog till tillväxten av kraftfulla lokala klaner. Gårdarna utvecklades från markområden som tilldelats officiellt sanktionerade Shintō-helgedomar eller buddhisttempel eller beviljats ​​av kejsaren som gåvor till den kejserliga familjen, vänner eller tjänstemän. När dessa gods växte blev de oberoende av det civila administrativa systemet och bidrog till uppkomsten av en lokal militärklass. Med inrättandet av Kamakura-shogunatet, eller den militära diktaturen, 1192 försvagade centralt utnämnda förvaltare makten hos dessa lokala hyresvärdar. den Shoen systemet försvann från existens runt mitten av 1400-talet, när byar blev självstyrande enheter, på grund av lojalitet mot en feodalherre, eller daimyo, som delade upp området i fiefs och samlade in en fast skatt.

Mt.  Fuji från väster, nära gränsen mellan Yamanashi och Shizuoka Prefectures, Japan.Quiz Exploring Japan: Fact or Fiction? Körsbärsträdet är en symbol för Japan.