Rån

Rån , i straffrätten, en förvärrad form av stöld som innebär våld eller hot om våld mot ett offer i hans närvaro. Många kriminologer har länge ansett statistik om rån för att vara en av de mest exakta mätarna för den totala brottsligheten.