Malapropism

Malapropism , verbal blunder där ett ord ersätts med ett annat liknande i ljud men annorlunda i betydelse. Även om William Shakespeare hade använt enheten för komisk effekt, härrör termen från Richard Brinsley Sheridans karaktär Mrs. Malaprop, i hans pjäs The Rivals (1775). Hennes namn är hämtat från termen malapropos (franska: "olämpligt") och är typiskt för Sheridans praxis att sammanställa namn för att indikera essensen av en karaktär. Med tanke på geografin i angränsande länder talade hon om "geometri" i "smittsamma länder" och hoppades att hennes dotter skulle "förvärva" den verkliga innebörden av vad hon säger. Hon beklagade att hennes "välstånd" över hennes systerdotter var mycket liten.