Glottisstöt

Glottalstopp , i fonetik, en tillfällig kontroll av luftströmmen orsakad av att stänga glottis (utrymmet mellan stämbanden) och därmed stoppa vibrationerna i stämbanden. När det släpps hörs en lätt choke eller hostande explosivt ljud. Glottalstoppet är inte ett separat fonem (eller distinkt ljud) på engelska, men det är en av allofonerna i tfonem i vissa dialekter (som i Cockney eller Brooklyn "bo'l" för "flaska"). Det fungerar som ett fonem på många andra språk, dock som arabiska och många amerikanska indiska språk. Processen med tillfällig partiell eller fullständig förslutning av glottis kallas glottalisering. Förslutningen kan inträffa något före den primära artikulationen, samtidigt med den eller något efter den. Flera afrikanska och amerikanska indiska språk har glottaliserade stopp och sibilanter, och många språk har också glottaliserade vokaler.