Livsvärlden

Livsvärld , tyska Lebenswelt, i fenomenologi, världen som omedelbart eller direkt upplevs i vardagens subjektivitet, som skarpt skiljer sig från vetenskapens objektiva ”världar”, som använder metoderna för naturens matematiska vetenskap; även om dessa vetenskaper har sitt ursprung i livsvärlden, är de inte de i vardagen. Livsvärlden inkluderar individuella, sociala, perceptuella och praktiska upplevelser. Vetenskapens objektivism döljer både sitt ursprung i den subjektiva uppfattningen av livsvärlden och själva livsvärlden. Genom att analysera och beskriva livsvärlden försöker fenomenologin visa hur världen av teori och vetenskap härstammar från livsvärlden, strävar efter att upptäcka de vardagliga fenomenen i själva livsvärlden och försöker visa hur upplevelsen av livet -världen är möjlig genom att analysera tid, rum, kropp,och själva givligheten eller presentationen av erfarenhet.

Edmund Husserl Läs mer om detta ämnesfenomenologi: Grundläggande begrepp ... Fenomenologi), Husserl anlände till livsvärlden - världen som formad inom varje människas omedelbara upplevelse - genom att ifrågasätta ...