Incipit

Incipit , (latin: "här börjar") inledningsordet eller orden i ett medeltida västerländskt manuskript eller tidigt tryckt bok. I avsaknad av en titelsida kan texten kännas igen, hänvisas till och spelas in av dess begynnelse. Precis som på titelsidorna eller huvudavdelningarna för senare tryckta böcker, ger incipiter ett tillfälle för utställningsbrev och en fanfare av kalligrafisk prydnad.

Slutet på texten i ett medeltida manuskript tillkännagavs med ordet uttryckligt, antagligen en omformning (efter incipit ) av en tidigare latinsk fras som explicitum est volumen ("boken har rullats helt ut"), i sig en påminnelse om rullan form av boken som användes i väst innan codexformatet antogs omkring 300 ann.