Silvanus

Silvanus , i romersk religion, guden på landsbygden, liknar Faunus, djurguden, med vilken han ofta identifieras; han är vanligtvis avbildad i sken av en landsman. Ursprungligen var andan i det oåtervunna skogsmarket som kantade bosättningen, några av de okändes hot. När röjningar sköt tillbaka skogen utvecklades han till en gud av skogsmarker, av gränser och av villor, parker och trädgårdar. Han åtnjöt aldrig en statskult eller ett tempel, men den enkla ritualen för hans privata tillbedjan vid en helig lund eller ett träd hade en universell överklagande. I latinsk litteratur tenderade hans karaktär att smälta samman med den grekiska guden Silenus, en mindre skogsgud, eller Pan, en gud av skogar, betesmarker och herdar, och att bli assimilerad i den grekisk-romerska mytologiska traditionen.