Beställ i rådet

Beställ i rådet , i Storbritannien, en förordning utfärdad av suveränen på råd från Privy Council; i modern praxis utfärdas emellertid en order endast efter råd från ministrar, ministern som ansvarar för den avdelning som berörs med föremålet för ordern som är ansvarig inför parlamentet för dess innehåll.

I modern praxis finns det två distinkta typer av ordning i rådet: som utfärdas under det kungliga privilegiet och som görs under en makt som ges av en stadga. Ett exempel på den första typen är den ordning som förklarar ett krigstillstånd som ett slut, eftersom makten att göra krig och fred är en fråga om det kungliga privilegiet. De flesta order i rådet utfärdas dock för att genomföra lagstiftning som antagits av parlamentet; till exempel, ministrarna om kronen (överföring av funktioner), 1946, ordnade för att omfördelningen av ministerfunktioner och upplösningen av regeringsdepartement skulle genomföras genom beslut i rådet, vilket bekräftades av en resolution från båda parlamentets parlament.

Beställningar i rådet utfärdades först under 1700-talet. Historiskt sett är de mest kända de som utfärdades i november och december 1807, som införde en blockad mot Napoleons Europa av britterna och, som svar, dekretet genom vilket fransmännen skulle kunna beslagta ett neutralt fartyg som följde de brittiska bestämmelserna.