1 september 1939

1 september 1939 , dikt av WH Auden, publicerad i samlingen Another Time (1940). Dikten förmedlar poetens känslomässiga reaktion på andra världskrigets utbrott. Verkets titel hänvisar till datumet för den tyska invasionen av Polen, som utlöste kriget.

Geoffrey Chaucer (ca 1342 / 43-1400), engelsk poet;  porträtt från ett tidigt 1400-talets manuskript av dikten, De regimine principum.Quiz ABC: s poesi: fakta eller fiktion? De flesta forntida litteraturverk är poetiska.

Trots att "1 september 1939" blev en av hans mest kända dikter, kritiserade Auden senare dikten för sin "obotliga oärlighet" och han reviderade den flera gånger. Han tog bort den sista strofe 1945 innan han helt förkastade dikten genom att lämna den ur sina Collected Shorter Poems (1966).

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Kathleen Kuiper, Senior Editor.