Församling

Kongregation , en församling av personer, särskilt ett organ som samlats för religiös dyrkan eller vanligtvis går i en viss kyrka. Ordet förekommer mer än 350 gånger i King James-versionen av den engelska bibeln, men bara en av dessa referenser finns i Nya testamentet (Apostlagärningarna 13:43). Som det används i Gamla testamentet hänvisar församlingen ibland till hela israelitiska samhället, och vid andra tillfällen betyder det en samling eller församling av människor.

I den romersk-katolska kyrkan används ordet i flera bemärkelser: (1) församlingarna eller kommittéerna vid den heliga kardinalernas högskola som bildar administrativa avdelningar, (2) biskopskommittéerna för reglering av förfarandet vid allmänna råd, (3) grenar av en religiös ordning, som följer dess allmänna regel men bildar separata grupper, var och en med sin speciella konstitution och iakttagelser, (4) religiösa samfund bestående av personer som har tagit enkla, snarare än högtidliga, löften och (5) i Frankrike, religiösa föreningar av lekmän, manliga eller kvinnliga, för något fromt, välgörande eller pedagogiskt ändamål.

I protestantiska kyrkor betyder en församling vanligtvis församling av tillbedjare samlade i en kyrka vid en viss gudstjänst. Men bland engelska nonconformists och amerikanska protestanter har det i allt större utsträckning använts för att utse medlemmar i en lokal kyrka, ofta bara lekmän i en lokal kyrka, och det har blivit praktiskt taget synonymt med församlingen.