Baby boom

Baby boomi USA ökningen av födelsetalen mellan 1946 och 1964; också generationen född i USA under den perioden. Svårigheterna och osäkerheterna under den stora depressionen och andra världskriget ledde till att många par försenade äktenskapet och många gifta par försenade att få barn. Krigets slut, följt av en ihållande period med ekonomiskt välstånd (1950- och början av 1960-talet) åtföljdes av en befolkningsökning. Den stora storleken på babyboomgenerationen (cirka 75 miljoner) förstärkte dess inverkan på samhället: familjen växte ledde till en migration från städer till förorter under efterkrigsåren, vilket ledde till en byggboom i bostäder, skolor och köpcentra. När "boomers" nådde ung vuxen ålder på 1960- och 70-talet, påverkade deras musiksmak och deras hår- och klädstil starkt den nationella kulturen,och den politiska aktivismen hos vissa bidrog till Vietnampopulationens opopularitet. När de åldrades och blomstrade på 1980- och 90-talet bestämde deras köpvanor för många konsumentindustrier, inklusive bilar. Babyboomers behov under deras pensionsår förväntades anstränga offentliga resurser.

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Jeff Wallenfeldt, chef, geografi och historia.