Great Rift Valley

Great Rift Valley , även kallad Eastern Rift Valley eller Rift Valley , en viktig gren av det östafrikanska Rift System.

Great Rift Valley Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Amy Tikkanen, korrigeringschef.