Självbiografin av en ex-färgad man

Autobiography of an Ex-Colored Man , roman av James Weldon Johnson, publicerad 1912. Denna fiktiva självbiografi, som ursprungligen utfärdades anonymt för att föreslå äkthet, utforskar invecklade rasidentitet genom det händelserika livet i dess blandras (och utan namn ) berättare.

Böcker. Läsning. Publicering. Skriva ut. Litteratur. Läskunnighet. Rader av begagnade böcker som är till salu på en tabell.Quiz Namnförfattaren Vem skrev Cry, the Beloved Country , en roman som hjälpte till att rikta global uppmärksamhet på orättvisorna i apartheid i Sydafrika?

Berättaren, född i Georgia, berättar om sin barndom i Connecticut, där hans blandras-mor, med hjälp av månatliga kontroller från pojkens vita far, kan ge en säker och odlad miljö. Läraren om hans svarta arv bara av misstag upplever berättaren den första av flera identitetsskiften som så småningom kommer att hitta honom att välja medlemskap i det vita samhället. Ett europeiskt mellanspel under sponsring av en rik vit manlig följeslagare väcker också frågan om sexuell identitet, men romanen gör aldrig denna fråga uttrycklig. Under hela arbetet använder Johnson karaktärer, lokaliteter, händelser och motiv från sitt eget liv, men berättaren är mindre ett medvetet självporträtt än en representation av författarens egen ambivalens.

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Kathleen Kuiper, Senior Editor.