Washingtons flagga

Washington-statens flagga

Washingtons territoriella försegling från 1800-talet hade en detaljerad naturalistisk scen med hav och berg och en kvinna i förgrunden som uttryckte hoppet, omgiven av en timmerstuga, vagn och granskog. Den designen ersattes vid tidpunkten för statskapet 1889. Charles Talcott, en juvelerare som hade uppmanats att gravera sigillet, rekommenderade en enkel och slående design med statens namn, datum för dess tillträde till unionen och en byst av George Washington. Den förseglingen antogs den 4 juli 1889. År 1915 valde fru Stephen J. Chadwick, en medlem av den amerikanska revolutionens döttrar, en bakgrund av grönt för flaggan för "Evergreen State" och placerade en byst av president George. Washington i centrum. År 1920 flög träningsfartyget som ägs av Washington State Nautical School en liknande flagga.

Den gröna statsflaggan som antogs av statens lagstiftande församling 1923 innehöll statens sigill i centrum. Ursprungligen skulle flaggan dekoreras med gröna fransar, men efter 1925 utsågs den till att ha en franskant när den visades vid vissa tillfällen. En mer exakt konstnärlig definition fick flaggan den 19 april 1967. Den lagen kräver att förseglingen ska visas korrekt på båda sidor om flaggan, även om de flesta flaggor i praktiken fortfarande görs ensidiga. Washington är ensam om att ha en amerikansk statsflagga med grön bakgrund.