Amen

Amen , uttryck för överenskommelse, bekräftelse eller önskan som används i tillbedjan av judar, kristna och muslimer. Den grundläggande betydelsen av den semitiska roten från vilken den härstammar är "fast", "fast" eller "säker" och det relaterade hebreiska verbet betyder också "att vara tillförlitlig" och "att lita på." Grekiska Gamla testamentet översätter vanligtvis amen som ”så är det”; i den engelska bibeln har det ofta gjorts som ”verkligen” eller ”verkligen”.

I sin tidigaste användning i Bibeln inträffade amen initialt och hänvisade till orden från en annan talare som det var enighet med. Det introducerade vanligtvis ett bekräftande uttalande. För att betona, som vid högtidliga eder, upprepades amen ibland. Användningen av den ursprungliga amen, enkel eller dubbel i form, för att införa högtidliga uttalanden om Jesus i evangelierna (52 gånger i de synoptiska evangelierna - Matteus, Markus och Lukas - och 25 gånger i evangeliet enligt Johannes) hade ingen parallell i judisk praxis. Sådana amens uttryckte säkerheten och sanningen i uttalandet som följde.

Användningen av amen i judisk tempelliturgi som ett svar från folket i slutet av en doksologi eller annan bön som prästen yttrar verkar ha varit vanlig så tidigt som på 4-talet f.Kr. Denna judiska liturgiska användning av amen antogs av de kristna. Justin Martyr (2000-talet e.Kr.) angav att amen användes i nattvarden och infördes senare i doptjänsten.

Ett sista amen, tillagt av en talare som bjöd tacksägelse eller böner, offentliga eller privata, för att sammanfatta och bekräfta vad han själv hade sagt, utvecklades naturligt från den tidigare användningen där andra svarade med amen. Användning av det sista amen finns i Psalmerna och är vanligt i Nya testamentet. Judar använde amen för att avsluta böner i antiken, och kristna avslutade varje bön med den. När psalmer blev mer populära utvidgades användningen av det sista amenet.

Även om muslimer använder lite amen, anges det efter varje skäl i den första suran.