Döttrar till den amerikanska revolutionen

Daughters of the American Revolution (DAR) , i sin helhet National Society of the Daughters of the American Revolution , organiserade patriotiskt samhälle den 11 oktober 1890 och chartrade av kongressen den 2 december 1896. Medlemskapet är begränsat till direkta ättlingar till soldater eller andra av den revolutionära perioden som hjälpte självständighetens sak; sökande måste ha fyllt 18 år och vara "personligt godtagbara" för samhället. I slutet av 1900-talet uppgick samhällets medlemskap till cirka 180 000, med cirka 3 000 lokala kapitel i hela USA och i flera andra länder.

DAR Constitution HallFredspalatset (Vredespaleis) i Haag, Nederländerna. Internationella domstolen (FN: s rättsliga organ), Haagens akademi för internationell rätt, Peace Palace Library, Andrew Carnegie hjälp med att betala förFrågesportorganisationer: Fakta eller fiktion? Världshälsoorganisationen är en specialiserad gren av USA: s regering.

DAR, som samhället är allmänt känt, bedriver ett tredelat program genom divisionerna i dess nationella kontor. Den historiska uppdelningen betonar studien av USA: s historia och bevarande av Americana. Utbildningsavdelningen tillhandahåller stipendier och lån, hjälper till att stödja skolor för missgynnade ungdomar och för amerikaniseringsträning, sponsrar olika priser och publicerar lämpliga manualer. Den patriotiska divisionen publicerar Daughters of the American Revolution Magazine och DAR National Defender .

Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Amy Tikkanen, korrigeringschef.