Avrundning

Avrundning , även kallad labialisering , i fonetik, produktion av ett ljud med läpparna rundade. Vokaler, halvvokaler och vissa konsonanter kan vara rundade. På engelska är exempel på rundade vokaler o i "not", oo i "look", och u- ljudet i "rule" och "boot"; w i “well” är ett exempel på en rundad halvvokal.

Avrundning är motsatsen till avrundning; i orundade vokaler är läpparna slaka eller kan dras tillbaka, som när man uttalar ee i "meet". Generellt sett tenderar främre vokaler att vara avrundade och bakre vokaler avrundade, och denna tendens känns igen i klassificeringen av vokaler ( se vokal). Emellertid är den franska u av tu, "du", i motsats till ou av tout, "allt", en hög front rundad vokal; Japanska har höga ryggsorterade vokaler.