Texta

Undertext , en sekundär eller förklarande titel. Sådana titlar kan förklara formen på arbetet, som i Samuel Taylor Coleridge's Remorse: A Tragedy, in Five Acts; de kan ge en uppfattning om temat eller innehållet i boken, som i George Eliots Middlemarch: A Study of Provincial Life; eller de kan helt enkelt vara en alternativ titel, som kan eller inte kan vara en kommentar till verket, såsom Pamela; eller, Virtue Rewarded av Samuel Richardson och Frankenstein; eller Modern Prometheus av Mary Shelley.