Ryotwari-system

Ryotwari-system, en av de tre huvudsakliga metoderna för inkomster i Brittiska Indien. Det var utbrett i större delen av södra Indien, eftersom det var Madras ordförandeskaps standardsystem (ett brittisk-kontrollerat område som nu utgör mycket av dagens Tamil Nadu och delar av angränsande stater). Systemet utformades av kapten Alexander Read och Thomas (senare Sir Thomas) Munro i slutet av 1700-talet och introducerades av den senare när han var guvernör (1820–27) i Madras (nu Chennai). Principen var den direkta insamlingen av markintäkterna från varje enskild kultivator av statliga agenter. För detta ändamål mättes och bedömdes alla anläggningar utifrån grödans potential och faktiska odling. Fördelarna med detta system var eliminering av mellanhänder, som ofta förtryckte bybor,och en bedömning av skatten på mark som faktiskt odlats och inte bara ockuperats. Utjämning av dessa fördelar var kostnaden för detaljerad mätning och individuell insamling. Detta system gav också mycket makt till underordnade inkomsttjänstemän, vars verksamhet övervakades otillräckligt.

Systemets namn kommer från ordet ryot , en anglikisering av britterna i Indien av det arabiska ordet raʿīyah , vilket betyder en bonde eller kultivator. Det arabiska ordet övergick till persiska ( raʿeyyat ) och bärdes av mogulerna, som använde det i hela Indien i sin inkomstadministration. Brittarna lånade ordet från dem och fortsatte att använda det för intäktsändamål i angliciserad form. Ordet har övergått till olika indiska språk, men i norra Indien används vanligtvis den hindi-termen kisan .

Denna artikel reviderades senast och uppdaterades av Lorraine Murray, biträdande redaktör.