Bill Sikes

Bill Sikes , fiktiv karaktär, en våldsam, brutal tjuv och inbrottstjuv i romanen Oliver Twist (1837–39) av Charles Dickens.

En galen teparty.  Alice möter March Hare och Mad Hatter i Lewis Carroll Quiz Getting into Character Lord Peter Wimsey är en fiktiv amatör: Denna artikel reviderades senast och uppdaterades av Kathleen Kuiper, Senior Editor.