Prokurator

Procurator , Latin Procurator , plural Procuratores , statlig finansiell agent i antika Rom. Från kejsarens Augustus regering (27 f.Kr. - annons 14) utsågs prokuratorer regelbundet till officiella tjänster i den kejserliga administrationen i provinserna eller i avdelningarna för den kejserliga regeringen i frågor som spannmålsförsörjning, mynta och gruvor. Åklagare av provinser övervakade kejserliga finanser i deras respektive jurisdiktioner. I imperialistiska provinser tjänade prokuratorn under en legat; i senatoriska provinser utövade han mer auktoritet inom administrationen av guvernören och hans kvestor.

Åklagare utsågs också att styra vissa mindre provinser med små truppavdelningar. Dessa upphandlare utövade både finansiell och rättslig myndighet, även i huvudmål, men var vanligtvis underkastade den allmänna myndigheten för guvernören i en stor provins i regionen. Under 400-talet döptes kontoret om till rationalis.