Spooner Ändring

Spooner-ändring , kongressändring till Army Appropriations Act of 1901 som krävde slutet på den amerikanska militärregeringen på Filippinerna. Enligt villkoren i Parisfördraget (december 1898) hade suveräniteten över de filippinska öarna gått från Spanien till USA.

Filippinerna kämpade inför införandet av amerikanskt styre, och man trodde i USA att deras motstånd berodde på hårdheten hos den militära regeringen. Spooner-ändringen godkände pres. William McKinley för att ersätta militärstyret med den civila regeringen, som invigdes i juli 1901. Filippinska gerillor fortsatte emellertid fientligheter under ett antal år.