Till en idrottsman som dör ung

To an Athlete Dying Young , dikt av AE Housman, publicerad i samlingen A Shropshire Lad . I sju melankoliska strofer reflekterar poeten över en ung idrottare som förts hem för att begravas och funderar på att han hade tur att dö på toppen av sin ära, eftersom han nu aldrig kommer att uppleva att den härligheten bleknar. Dikten upprepar de allmänna teman i samlingen: döden är en befrielse från existensen, ungdom och liv är korta och människor kan varken räkna med jordisk lycka eller odödlighet.

Geoffrey Chaucer (ca 1342 / 43-1400), engelsk poet;  porträtt från ett tidigt 1400-talets manuskript av dikten, De regimine principum.Quiz ABC: s poesi: fakta eller fiktion? Prosa och poesi är samma sak. Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Kathleen Kuiper, Senior Editor.