Neo-thomism

Neo-thomism , modern återupplivning av det filosofiska och teologiska systemet som kallas Thomism ( qv ).