Antitrustlag

Antitrustlagar , alla lagar som begränsar affärsmetoder som anses vara orättvisa eller monopolistiska. USA har den längsta politiken att upprätthålla konkurrens mellan företag genom en rad olika lagar. Den mest kända är Sherman Antitrust Act of 1890, som förklarade olagligt ”varje kontrakt, kombination. . . eller konspiration för att begränsa handel eller handel. ” En annan viktig amerikansk antitrustlag, Clayton Antitrust Act of 1914, som ändrades 1936 av Robinson – Patman Act, förbjuder diskriminering mellan kunder genom priser eller andra sätt; det förbjuder också sammanslagningar av företag, eller förvärv av ett företag av ett annat, när effekten kan vara "att avsevärt minska konkurrensen."

Läs mer standardbild Läs mer om detta ämne Celler-Kefauver Act: Historik om antitrustlagstiftning Den ursprungliga antitrustlagstiftningen i USA, Sherman Antitrust Act of 1890, användes kraftigt under förvaltningarna ...

I Europa fick antitrustlagstiftningen mycket uppmärksamhet efter andra världskriget, då bestämmelser mot begränsning av konkurrensen var förankrade i ett antal nationella lagar och internationella avtal. Europeiska unionens kommission (EU) i Bryssel vidarebefordrar regelbundet ärenden som handlar om företag som handlar i EU. Dess beslut baseras på artiklarna 85 och 86 i Romfördraget (1957), som behandlar regler för rättvis konkurrens.

Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Heather Campbell, Senior Editor.