Tarascan språk

Tarascan-språk , även kallat Purépecha-språk , ett språkisolat, som talas av cirka 175 000 människor i den mexikanska staten Michoacán. Den har inga kända släktingar, även om icke underbyggda förslag har försökt koppla den till hypotesen "Chibchan-Paezan", Mayan, Quechua och Zuni. Tarascan har flera dialektala sorter.