Indiens råd

Indierådet , spanska Consejo De Indias , högsta styrande organ för Spaniens kolonier i Amerika (1524–1834). Bestående av mellan 6 och 10 rådsmedlemmar som utsetts av kungen, förberedde och utfärdade rådet all lagstiftning som styr kolonierna i kungens namn, godkände alla viktiga handlingar och utgifter av kolonialtjänstemän och fungerade som en domstol i sista utväg i civila mål som överklagades från koloniala domstolar. Det förlorade mycket av sin betydelse på 1700-talet.

Fredspalatset (Vredespaleis) i Haag, Nederländerna. Internationella domstolen (FN: s rättsliga organ), Haagens akademi för internationell rätt, Peace Palace Library, Andrew Carnegie hjälp med att betala förFrågesportorganisationer: Fakta eller fiktion? Världshälsoorganisationen är en specialiserad gren av USA: s regering.