Intuitionism

Intuitionism , i metaetik, en form av kognitivism som hävdar att moraliska uttalanden kan vara kända för att vara sanna eller falska omedelbart genom en slags rationell intuition. På 1600- och 1700-talet försvarades intuitionismen av Ralph Cudworth, Henry More (1614–87), Samuel Clarke (1675–1729) och Richard Price (1723–91); på 1900-talet ingick dess anhängare HA Prichard (1871–1947), GE Moore och David Ross. Intuitionister har skiljt sig från de typer av moraliska sanningar som är mottagliga för direkt oro. Till exempel, medan Moore tyckte att det är självklart att vissa saker är moraliskt värdefulla, menade Ross att vi omedelbart vet att det är vår plikt att göra handlingar av en viss typ.

Kod för HammurabiLäs mer om detta ämnesetik: Tidiga intuitionister: Cudworth, More och Clarke Det var naturligtvis omedelbart motstånd mot Hobbes åsikter. Ralph Cudworth (1617–88), en av en grupp kända filosofer och teologer ... Den här artikeln reviderades senast och uppdaterades av Brian Duignan, Senior Editor.