Borgmästar- och rådssystem

Borgmästar- och rådssystem , kommunstyrelse där ett lokalt valt råd leds av en borgmästare, antingen populärt vald eller vald av rådet bland sina medlemmar. I strikt användning används termen endast för två typer av lokal regeringsstruktur i USA. I den svaga borgmästar- och rådsformen är borgmästaren bara rådsordförande och har till stor del endast ceremoniella och parlamentariska funktioner. I den starka borgmästar- och rådsformen agerar borgmästaren som verklig verkställande direktör för staden eller staden, med befogenhet att lägga ned vetorätt från rådet.