Logogram

Logogram , skriftlig eller bildsymbol avsedd att representera ett helt ord. Skrivsystem som använder logogram inkluderar kinesiska, egyptiska hieroglyphic-skrivning och tidiga kileskriftskrivningssystem. Inget känt skrivsystem är helt logografiskt; alla sådana system har både logogram och symboler som representerar specifika ljud eller stavelser.